ด่วน
Facebook fanpage งานบริการการศึกษา

What's New

ใบสมัครทุนการศึกษา
1)ทุนคณะเศรษฐศาสตร์

2)ทุนอัครินทร์ สันติบุตร

3)ทุนอินทรทัต

4)ทุนรศ.ดร.ชูชีพ-ขนิษฐา

คู่มือปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยของนิสิต(พ.ศ.2554)

ตารางสอบไล่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ(พ.ศ.2555)

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องระเบียบการสอบคณะเศรษฐศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคต้น 2555

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

สรุปข้อมูลการยื่นคำร้องของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2554

นางสาวจุฑาทิพย์ บำเพ็ญบุญ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์คว้าเหรียญทองในการแข่งซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ประเทศอินโดนีเซีย

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้ที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศปี 2554

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศปี 2553

นิสิตคณะเศรษฐศาสตรรับมอบทุน ISUZU ปี 2552

ข้อมูลการยื่นคำร้องของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2552

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้รางวัลการประกวดนวัตกรรม 26 พฤษภาคม 2552

ระเบียบเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2552  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์

นิสิตคณะเศรษฐศาสตรรับมอบทุน ISUZU ปี 2551

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศปี 2550

 

ESS Gallery


Econ Sportday 2013 19 ม.ค. 2556

2012 Gallery page

2011 Gallery page

2010 Gallery page

2009 Gallery page